Praca dla cudzoziemców -reguły prawne

Praca dla cudzoziemców reguły prawne
Praca dla cudzoziemców -reguły prawne

Województwa zlokalizowane na południu naszego kraju, są często kierunkiem podróży zarobkowych naszych sąsiadów zza wschodniej granicy. W czerwcu tego roku została podpisana ustawa, która nieco modyfikuje obowiązujące obecnie prawo. Zmiany dotyczą głównie czasu pobytu cudzoziemców na terenie naszego kraju, jak również samych zasad zatrudniania cudzoziemców.

Praca w dolnośląskim – reguły obowiązujące cudzoziemców

Województwo dolnośląskie jest dość częstym miejscem, w którym cudzoziemcy przybyli do naszego kraju poszukują zatrudnienia. Od 2019 roku, osoby przybywające z innych krajów, będą mogły pracować do 12 miesięcy w ciągu kolejnych 18 miesięcy, na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy przez daną osobę. Dotychczas było to 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Dużym ułatwieniem będzie elektroniczne składanie wniosków o zezwolenia i oświadczenia. Kolejną zmianą jest również brak konieczności informowania starosty, jeśli cudzoziemiec zmieni stanowisko pracy na podstawie umowy o pracę, jeśli cudzoziemiec będzie nadal wykonywał daną pracę na pełen etat. Agencje zatrudnienia również nie będą musiały uzyskiwać nowego zezwolenia na pracę, w przypadku zmiany pracodawcy danej osoby.

Wyślij komentarz