Wołów

Wołów
Wołów

Wołów jest miastem powiatowym, siedzibą powiatu wołowskiego, położonym w środkowo-północnej części województwa dolnośląskiego. Jako jedno z najmniejszych miast powiatowych Dolnego Śląska (liczba ludności miasta według danych z 31 marca 2011 r. wynosiła 12,5 tysiąca osób) charakteryzuje się wysokim udziałem osób bezrobotnych w lokalnej strukturze zatrudnienia. Na koniec lutego 2013r. w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 4,1 tysiąca bezrobotnych, którzy stanowili 23,1% ogółu aktywnych ekonomicznie. W strukturze zawodowej osób bezrobotnych najliczniej reprezentowanymi zawodami są: sprzedawca, technik rolnik, robotnik gospodarczy i budowlany, kucharz, ślusarz, murarz i mechanik samochodów osobowych. Z kolei, oferty zamieszczane w lokalnej prasie bądź na Praca Wołów, skierowane są głównie do pracowników prac prostych, handlowców, specjalistów usług ubezpieczeniowych i finansowych oraz budowlańców. Duża część ludności Wołowa i okolic zatrudnienie znajduje w dolnobrzeskich zakładach chemicznych PCC Rokita, w ZK Wołów oraz mniejszych przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych, zlokalizowanych przede wszystkim na terenie miasta. W strukturze istniejących podmiotów gospodarczych przeważają mikroprzedsiębiorstwa sektora prywatnego.

Wyślij komentarz